Общи правилаОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “3 МИЛИОНА ПОВОДА ЗА НАЗДРАВЕ“


Част 1. Организатор НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “3 МИЛИОНА ПОВОДА ЗА НАЗДРАВЕ“, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, ул. «Арх. Камен Петков» 1А, Офис сграда, ет.5, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.kamenitza.bg, както и на официалната страница във Фейсбук facebook/Kamenitza за целия период на Промоцията.

2.3. На телефонен номер 0888423118 , наречен „Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора и тарифния план на обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация. Линията е активна в работни дни от 09:00 до 20:00 часа, от 15 юни 2018 до 31 август 2018.

2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията www.kamenitza.bg

2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯ

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по смисъла на т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Mate advertising” ЕООД, както и членовете на семействата им.

Част 5. продължителност на промоцията

5.1. Промоцията стартира на 15 юни 2018 и продължава до 31 август 2018 включително. След 31 август 2018г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

5.2. Крайният срок, в който участник в Промоцията може да потърси спечеления Каменица 1881 светло кен 0,5л. срещу представяне на капачка или езиче с печеливш символ в търговските обекти, отбелязани със специален стикер на Промоцията, е 31 август 2018г. Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg

5.3. Срокът, в който участник в Промоцията може да получи спечелен ваучер съгласно правилата по-долу, е най-късно 15 работни дни след като той е предоставил данните си за доставка на наградата съгласно т.8.3,b по-долу.

част 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.1. Участвайте с капачки или езичета от следните продукти, наричани Участващи опаковки:

Участващите опаковки са обозначени с промоционален етикет със заглавието на Промоцията “3 милиона повода за наздраве“.

Под капачката на Каменица 1881 светло стъклена бутилка 0,3л., Каменица 1881 светло 0.5л, Каменица 1881 светло пластмасова бутилка 1л, Каменица 1881 светло пластмасова бутилка 2л или езичето на Каменица светло кен 0,5л може да намерите един от следните символи:

Ако откриете долния символ „Печелиш бира“, печелите Каменица 1881 светло кен 0,5л:

Ако откриете долните букви на думата „НАЗДРАВЕ“, съберете ги и можете да участвате в ежедневните ни тегления за един от 77 ваучера за пазаруване в Mr. Bricolage:

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ


 

Награда

Брой награди

Описание на наградата

1

Каменица 1881 кен 0,5 л.

3 000 000

1 (един) Каменица Светло кен 0,5 л.

2

Ваучери-подарък

77

1 (един) ваучер за 500 лв., предоставен от Mr.Bricolage

*Ваучерите са със срок на валидност до 30.09.2018 г. и са валидни за закупуване на стоки от категория „Градина“, „Растителност и оборудване“, „Градинско и външно осветление“ и „Градинска техника“ в обектите на Mr. Bricolage на територията на Република България

3

Общо

3 000 077

 


ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1 За участие в Промоцията купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката или езичето на кена:

а) Ако откриете символ „Печелиш бира“ под капачката/езичето на Каменица 1881 стъклена бутика 0,3л., Каменица 1881 стъклена бутилка 0.5л., Каменица 1881 кен 0.5л., Каменица 1881 пластмасова бутилка 1л. и Каменица 1881 пластмасова бутилка 2л, то печелите награда Каменица 1881 кен 0,5л., който можете да получите в един от обектите, отбелязани със специален стикер на Промоцията, срещу предоставяне в обекта на печелившата капачка/езиче. Пълният списък на обектите, от които можете да получите наградата си, е публикуван и в отделна секция на сайта www.kamenitza.bg.

б) Ако откриете и съберете буквите „Н","А","З","Д","Р","А","В" и „Е" под капачката/езичето на Каменица 1881 стъклена бутилка 0,3л., Каменица 1881 стъклена бутилка 0.5л., Каменица 1881 кен 0.5л., Каменица 1881 пластмасова бутилка 1л. и Каменица 1881 пластмасова бутилка 2л., имате възможност да спечелите един от 77-те ваучери за 500 лв., предоставени от Mr. Bricolage. За целта трябва да се регистрирате, еднократно, на www.kamenitza.bg, като посочите телефонния си номер за контакт. С една регистрация участвате в ежедневните ни тегления до края на промоцията. Тегленията ще се провеждат всеки ден с изключение на първия ден от периода на промоцията 15.06 – 31.08, както следва: всеки ден в 15:00 часа. Всеки ден се тегли по 1 (един) ваучер. Резултатите ще бъдат обявявани на сайта на Промоцията в рамките на 24 часа след извършеното теглене. Ако бъдете изтеглен като печеливш участник, ще получите SMS известие на посочения от вас телефон, след което ще трябва да се обадите на телефона на промоцията по т. 2.3 в срок от 7 работни дни, за да споделите данни за доставка: три имена и адрес.

в) В рамките на 15 работни дни след като сте предоставили данните си за доставка по реда на предходната точка, след потвърждение от страна на печелившия участник, награда ще бъде доставена безплатно с куриер, на предоставения от Вас адрес. Ако бъдете изтеглен като печеливш участник, не се допуска участие до следващи тегления. Един участник може да спечели само един от 77-те ваучера за 500 лв., предоставени от Mr. Bricolage.

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Участниците трябва да запазят като доказателство капачките/езичетата с печеливши символи. На съхраняваните капачки/езичета трябва ясно да се виждат символите. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде капачката/езичето, с чийто символ е спечелил.

9.2. Всеки намерил символ „Печелиш бира“ може да размени до 5 печеливши капачки и езичета при едно посещение в магазин със специален стикер на Промоцията. В случай, че наличностите в магазина не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг магазин със специален стикер на Промоцията.

9.3. Спечелените кенове Каменица 1881 светло 0,5л. могат да бъдат получени в срок до 31 август 2018 в рамките на работното време на търговските обекти, обозначени със специален стикер на Промоцията, срещу представяне на капачка или езиче с печеливш символ „Печелиш бира“. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg или на тел. 0888423118.

9.4. Всеки събрал буквите „Н“,“А“,“З“,“Д“,“Р“,“А“,“В“ и „Е“, регистрирал се на сайта www.kamenitza.bg и изтеглен като печеливш в едно от 77-те ни тегления, печели ваучер за 500 лв., предоставен от Mr. Bricolage, който ще му бъде доставен на посочения от него адрес.

9.5. Спечелените ваучери ще бъдат доставени с куриер на предоставения от участника адрес най-късно до 15 работни дни след като участникът е предоставил данните си доставка. Ако участникът не предостави данните си за доставка в рамките на 7 работни дни, след като е получил уведомителен SMS, наградата не му се предоставя и се дава на следващия изтеглен резервен участник. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес след две посещения, служителят на куриера изпраща SMS до номера на участника, че наградата може да бъде потърсена в съответния офис на куриера в срок до 7 работни дни. Ако и след това наградата не бъде потърсена, тя се предоставя на първия изтеглен резервен участник.

9.6. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печелившите символи. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. Ако участникът не предаде капачките/езичетата в обекта за спечеления кен Каменица 1881 светло 0,5л., той няма право да получи наградата и наградата не му се предоставя. Ако участникът не предаде капачките „Н“,“А“,“З“,“Д“,“Р“,“А“,“В“ и „Е““ на куриера при получаване на спечеления ваучер, той няма право да получи наградата и наградата не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

10.1. Капачките/езичетата на Участващата опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали капачките са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ

11.1 При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки/езичета.

12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху капачки/езичета, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3. Всички заявени капачки/езичета подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

12.4. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на обекта.

12.6. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата безплатна бира Каменица.

12.7. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.8. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

13.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

16.1 Организаторът на Играта или определените от него лица или дружества ще събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта и в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. С участието на участника в Играта ще се счита, че той/тя дава изричното си съгласие личните му/й данни да бъдат обработвани за целите на Играта.

16.2 С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане, освен ако участникът изрично откаже да бъде сниман.

16.3 С участието си в Играта участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да могат да влизат в контакт с тях на предоставения от участника телефон за контакт по време и във връзка с Играта и в период от 1 година след края й, освен ако участникът изрично е заявил обратното.